1. Evenemang
  2. Förtroendevald

Vy-navigering

Evenemang Views Navigation

Idag

IF Metall Mitt i Norrland Kollektivavtalet

Umeå folkets hus

Målgrupp: Förtroendevalda. Förkunskaper: Agera. Innehåll: Skillnaden mellan olika avtal, skillnad mellan avtal och lag, hur ett avtal kommer till. Du får även lära dig att hitta i avtalet. Rätts- och intressetvister, olika avtal på arbetsmarknaden och processen bakom ett riksavtal. Utbildningstid: 24 timmar. Ledighet och förlorad förtjänst: Deltagarna söker ledighet i enlighet med 6 § … Fortsätt läsa IF Metall Mitt i Norrland Kollektivavtalet

IF Metall Mitt i Norrland Agera Steg 2 ( INSTÄLLD )

Örnsköldsvik Gnistan

Målgrupp: Förtroendevalda på klubbnivå, men också avdelningsombud och ensamskyddsombud ska kunna erbjudas utbildningen. Förkunskaper: Vald på jobbet. Innehåll: Deltagarna ska efter utbildningen ha grundläggande kunskaper om: • IF Metalls organisation. • Arbetarrörelsens värderingar. • Arbetsrätten och kollektivavtal. • Agerande arbetssätt. • Samhällets trygghetssystem. Utbildningstid: 16 timmar. Ledighet och förlorad förtjänst: Deltagarna söker ledighet i enlighet … Fortsätt läsa IF Metall Mitt i Norrland Agera Steg 2 ( INSTÄLLD )

IF Metall Norra västerbotten – GRUFF (Agera)

Medlefors FHSK Medleforsvägen 2Skellefteå,

Målgrupp: Förtroendevalda på klubbnivå, men också avdelningsombud och ensamskyddsombud ska kunna erbjudas utbildningen. Förkunskaper: Vald på jobbet. Innehåll: Deltagarna ska efter utbildningen ha grundläggande kunskaper om: • IF Metalls organisation. • Arbetarrörelsens värderingar. • Arbetsrätten och kollektivavtal. • Agerande arbetssätt. • Samhällets trygghetssystem. Utbildningstid: 56 timmar. (OBS uppdelat på flera steg) Ledighet och förlorad förtjänst: Deltagarna söker ledighet … Fortsätt läsa IF Metall Norra västerbotten – GRUFF (Agera)

IF Metall Mitt i Norrland -Kollektivavtalet ( INSTÄLLD )

Örnsköldsvik Gnistan

Målgrupp: Förtroendevalda. Förkunskaper: Agera. Innehåll: Skillnaden mellan olika avtal, skillnad mellan avtal och lag, hur ett avtal kommer till. Du får även lära dig att hitta i avtalet. Rätts- och intressetvister, olika avtal på arbetsmarknaden och processen bakom ett riksavtal. Utbildningstid: 24 timmar. Ledighet och förlorad förtjänst: Deltagarna söker ledighet i enlighet med 6 § … Fortsätt läsa IF Metall Mitt i Norrland -Kollektivavtalet ( INSTÄLLD )

IF METALL Mitt i Norrland – Alla kan göra något

Umeå folkets hus

Målgrupp: Alla fackligt förtroendevalda. Förkunskaper: Inga. Innehåll: LO och förbunden har genom åren drivit olika typer av satsningar i arbetet mot främlingsfientlighet, rasism och diskriminering. Det ingår i det fackliga uppdraget. Fackföreningsrörelsen kan aldrig acceptera att människor spelas ut mot varandra. Det gäller såväl samhället i stort som på den enskilda arbetsplatsen. Det finns något … Fortsätt läsa IF METALL Mitt i Norrland – Alla kan göra något

IF Metall Mitt I Norrland -Lagar i arbetslivet steg 1

Örnsköldsvik Gnistan

Målgrupp: Ledamöter i klubbstyrelsen, kontaktombud, avdelningsombud och förtroendevalda med liknande uppgifter. Förkunskaper: Agera, Kollektivavtalet. Innehåll: Viktiga regler i MBL, LAS, diskrimineringslagen samt viktiga delar i FML, föräldraledighetslagen, kvittningslagen, semesterlagen och studieledighetslagen. Utbildningstid: 24 timmar. Ledighet och förlorad förtjänst: Deltagarna söker ledighet i enlighet med 6 § förtroendemannalagen. Förlorad förtjänst betalas av arbetsgivaren i enlighet med … Fortsätt läsa IF Metall Mitt I Norrland -Lagar i arbetslivet steg 1

IF Metall Norra Västerbotten – Lagar i arbetslivet steg 2

Medlefors FHSK Medleforsvägen 2Skellefteå,

Målgrupp: Ledamöter i klubbstyrelsen, kontaktombud, avdelningsombud och förtroendevalda med liknande uppgifter. Förkunskaper: Agera, Kollektivavtalet. Innehåll: Viktiga regler i MBL, LAS, diskrimineringslagen samt viktiga delar i FML, föräldraledighetslagen, kvittningslagen, semesterlagen och studieledighetslagen. Utbildningstid: 48 timmar. (Uppdelat i två steg) Ledighet och förlorad förtjänst: Deltagarna söker ledighet i enlighet med 6 § förtroendemannalagen. Förlorad förtjänst betalas av … Fortsätt läsa IF Metall Norra Västerbotten – Lagar i arbetslivet steg 2

IF Metall Mitt i Norrland Överleva som förtroendevald Steg 2 24 Oktober

Umeå folkets hus

Målgrupp: Ledamöter i klubbstyrelsen, förhandlare,avdelningsrepresentanter,  skyddsombud och de som arbetar med rehabiliteringsärenden Förkunskaper: Vald på jobbet, Agera, Kollektivavtalet. Innehåll: Vi får ett hårdare klimat på våra arbetsplatser.  Förtroendevalda mår sämre , och även medlemmar. Att vara förtroendevald kan slita på. Man kanske tar med sig jobbet hem, grubblar på kvällen och till och med drömmer … Fortsätt läsa IF Metall Mitt i Norrland Överleva som förtroendevald Steg 2 24 Oktober

IF Metall Mitt i Norrland – Alla kan göra något ( INSTÄLLD )

Örnsköldsvik Gnistan

Målgrupp: Alla fackligt förtroendevalda. Förkunskaper: Inga. Innehåll: LO och förbunden har genom åren drivit olika typer av satsningar i arbetet mot främlingsfientlighet, rasism och diskriminering. Det ingår i det fackliga uppdraget. Fackföreningsrörelsen kan aldrig acceptera att människor spelas ut mot varandra. Det gäller såväl samhället i stort som på den enskilda arbetsplatsen. Det finns något … Fortsätt läsa IF Metall Mitt i Norrland – Alla kan göra något ( INSTÄLLD )

IF Metall Mitt i Norrland- Lagar i arbetslivet steg 2

Örnsköldsvik Gnistan

Målgrupp: Ledamöter i klubbstyrelsen, kontaktombud, avdelningsombud och förtroendevalda med liknande uppgifter. Förkunskaper: Agera, Kollektivavtalet. Innehåll: Viktiga regler i MBL, LAS, diskrimineringslagen samt viktiga delar i FML, föräldraledighetslagen, kvittningslagen, semesterlagen och studieledighetslagen. Utbildningstid: 24 timmar. Ledighet och förlorad förtjänst: Deltagarna söker ledighet i enlighet med 6 § förtroendemannalagen. Förlorad förtjänst betalas av arbetsgivaren i enlighet med … Fortsätt läsa IF Metall Mitt i Norrland- Lagar i arbetslivet steg 2

IF Metall Mitt i Norrland Avtal och arbetsrätt

Umeå folkets hus

Målgrupp: Förtroendevalda som har uppdrag att förhandla med arbetsgivaren. Förkunskaper: Agera, Kollektivavtalet, Lagar i arbetslivet. Innehåll: Utbildningen kommer att beröra aktuella avtalsfrågor, AD-domar och redovisning av erfarenheter av olika lokala avtalslösningar.  Tillfälle kommer att ges för erfarenhetsutbyte kring förhandlingar i aktuella frågor. Utbildningstid: 16 timmar. Handledare:   Per-Erik Johansson och Darko Davidovic Ledighet och förlorad … Fortsätt läsa IF Metall Mitt i Norrland Avtal och arbetsrätt

IF Metall Norra Västerbotten – GRUFF (Agera)

Medlefors FHSK Medleforsvägen 2Skellefteå,

Målgrupp: Förtroendevalda på klubbnivå, men också avdelningsombud och ensamskyddsombud ska kunna erbjudas utbildningen. Förkunskaper: Vald på jobbet.. Innehåll: Deltagarna ska efter utbildningen ha grundläggande kunskaper om: • IF Metalls organisation. • Arbetarrörelsens värderingar. • Arbetsrätten och kollektivavtal. • Agerande arbetssätt. • Samhällets trygghetssystem. Utbildningstid: 56 timmar. (OBS uppdelat på flera steg) Ledighet och förlorad förtjänst: … Fortsätt läsa IF Metall Norra Västerbotten – GRUFF (Agera)

IF Metall Norra Västerbotten – Förtroendevald aktuell

Medlefors FHSK Medleforsvägen 2Skellefteå,

Målgrupp: Förtroendevalda som har uppdrag att förhandla med arbetsgivaren. Förkunskaper: Agera, Kollektivavtalet, Lagar i arbetslivet. Innehåll: Aktuella ämnen. Kan variera från år till år Utbildningstid: 16 timmar. Ledighet och förlorad förtjänst: Deltagarna söker ledighet i enlighet med 6 § förtroendemannalagen. Förlorad förtjänst betalas av arbetsgivaren i enlighet med 7 § förtroendemannalagen. Anmälan: Tre veckor före kursstart till din studieorganisatör … Fortsätt läsa IF Metall Norra Västerbotten – Förtroendevald aktuell

IF Metall Norra Västerbotten – GRUFF (Kollektivavtalet)

Medlefors FHSK Medleforsvägen 2Skellefteå,

Målgrupp: Förtroendevalda. Förkunskaper: Agera. Innehåll: Skillnaden mellan olika avtal, skillnad mellan avtal och lag, hur ett avtal kommer till. Du får även lära dig att hitta i avtalet. Rätts- och intressetvister, olika avtal på arbetsmarknaden och processen bakom ett riksavtal. Utbildningstid: 24 timmar. Ledighet och förlorad förtjänst: Deltagarna söker ledighet i enlighet med 6 § … Fortsätt läsa IF Metall Norra Västerbotten – GRUFF (Kollektivavtalet)

IF Metall Mitt i Norrland -Förhandlarutbilning

Umeå folkets hus

Målgrupp: Förtroendevalda som har uppdrag att förhandla med arbetsgivaren. Förkunskaper: Agera, Kollektivavtalet, Lagar i arbetslivet. Innehåll: Utformning av förhandlingsframställan och förhandlingsprotokoll. Förhandlingsordning och tidsgränser vid olika tvister. Uppträdande/beteende i samband med förhandlingar m.m. Utbildningstid: 32 timmar. Ledighet och förlorad förtjänst: Deltagarna söker ledighet i enlighet med 6 § förtroendemannalagen. Förlorad förtjänst betalas av arbetsgivaren i … Fortsätt läsa IF Metall Mitt i Norrland -Förhandlarutbilning

IF Metall Mitt i Norrland – +60

Umeå folkets hus

Målgrupp: Medlemmar över 60 år utan uppdrag. Förkunskaper: Inga. Innehåll: En medlemsutbildning för dig som är på väg att lämna arbetslivet. Vad har jag för rättigheter som äldre arbetstagare? Hur stor blir min pension? Kan variera från år till år men tex Familjejuridik, arv, gåvor, avtalspension, försäkringar, pensionssystemet, sociala rättigheter, vård, omsorg, pensionärsförening, fritidsförening, medlemskapets … Fortsätt läsa IF Metall Mitt i Norrland – +60

IF Metall Norra Västerbotten – GRUFF (Alla kan göra något)

Medlefors FHSK Medleforsvägen 2Skellefteå,

Målgrupp: Alla fackligt förtroendevalda. Förkunskaper: Inga. Innehåll: LO och förbunden har genom åren drivit olika typer av satsningar i arbetet mot främlingsfientlighet, rasism och diskriminering. Det ingår i det fackliga uppdraget. Fackföreningsrörelsen kan aldrig acceptera att människor spelas ut mot varandra. Det gäller såväl samhället i stort som på den enskilda arbetsplatsen. Det finns något … Fortsätt läsa IF Metall Norra Västerbotten – GRUFF (Alla kan göra något)

IF Metall Norra Västerbotten – Förhandlarutbildning lokal

Medlefors FHSK Medleforsvägen 2Skellefteå,

Målgrupp: Förtroendevalda som har uppdrag att förhandla med arbetsgivaren. Förkunskaper: Agera, Kollektivavtalet, Lagar i arbetslivet. Innehåll: Utformning av förhandlingsframställan och förhandlingsprotokoll. Förhandlingsordning och tidsgränser vid olika tvister. Uppträdande/beteende i samband med förhandlingar m.m. Utbildningstid: 32 timmar. Ledighet och förlorad förtjänst: Deltagarna söker ledighet i enlighet med 6 § förtroendemannalagen. Förlorad förtjänst betalas av arbetsgivaren i … Fortsätt läsa IF Metall Norra Västerbotten – Förhandlarutbildning lokal

IF Metall Mitt i Norrland – Jämställhetsutbildning Förtroendevalda

Umeå folkets hus

Målgrupp: Förtroendevalda Förkunskaper: Vald på jobbet , Agera & Kollektivavtalet Innehåll: Utbildningens övergripande syfte är att öka kunskapen kring jämställdhet samt att få förtroendevalda intresserade och engagerade i arbetet för ett mer jämställt samhälle och arbetsliv. Vidare syftar utbildningen till att skapa engagemang i IF Metalls jämställdhetsarbete. Utbildningstid: 16 timmar. Ledighet och förlorad förtjänst: Deltagarna … Fortsätt läsa IF Metall Mitt i Norrland – Jämställhetsutbildning Förtroendevalda

IF Metall Mitt i Norrland -Förtroendevald aktuell

Medlefors FHSK Medleforsvägen 2Skellefteå,

Målgrupp: Förtroendevalda som har uppdrag att förhandla med arbetsgivaren. Förkunskaper: Agera, Kollektivavtalet, Lagar i arbetslivet. Innehåll: Aktuella ämnen. Kan variera från år till år Utbildningstid: 16 timmar. Ledighet och förlorad förtjänst: Deltagarna söker ledighet i enlighet med 6 § förtroendemannalagen. Förlorad förtjänst betalas av arbetsgivaren i enlighet med 7 § förtroendemannalagen. Vid frågor: Chatrin Lindholm … Fortsätt läsa IF Metall Mitt i Norrland -Förtroendevald aktuell