Pedagogik

Pedagogisk grundutbildning (ABF)

Målgrupp:
Handledare/cirkelledare.

Innehåll:
Utbildningen vänder sig till dig som brinner för att hjälpa människor att växa. ”Man kan inte lära någon någonting, man kan bara hjälpa någon att lära”.
Utbildningen innehåller bland annat kunskaper i folkbildning och dess pedagogik, rollen som handledare, värderingar vi i arbetarrörelsen står för, praktiska kunskaper med mera.
Folkbildningen och dess pedagogik:
– Gruppdynamik.
– Rollen som ledare.
– Lärande.
– Lärstilar.
– Metoder och verktyg.
– Hur administrationen fungerar.

Utbildningstid:
40 timmar i två steg med tid för praktik i handledarrollen mellan de två tillfällena.

Ledighet och förlorad förtjänst:
Deltagarna söker ledighet i enlighet med 6 § förtroendemannalagen. Förlorad förtjänst betalas av fackföreningen.


Pedagogisk vidareutbildning (ABF)

Målgrupp:
Utbildningen vänder sig till dig som har varit verksam som handledare och genomfört minst fyra utbildningar.

Innehåll:
Under utbildningen behandlas bland annat ämnen som metoder och verktyg, hur normer och värderingar påverkar mitt handledarskap. Tid avsatt även för erfarenhetsutbyte.

Utbildningstid:
40 timmar i två steg med tid för hemarbete mellan de två tillfällena.

Ledighet och förlorad förtjänst:
Deltagarna söker ledighet i enlighet med 6 § förtroendemannalagen. Förlorad förtjänst betalas av fackföreningen.