1. Evenemang
  2. Arbetsmiljö

Vy-navigering

Evenemang Views Navigation

Idag

BAM (Bättre arbetsmiljö)

Medlefors FHSK Medleforsvägen 2Skellefteå,

Målgrupp Nyblivna skyddsombud Innehåll Uppskattad utbildning för skyddsombud, chef, arbetsledare och fackliga företrädare. Du får ett helhetsperspektiv på arbetsmiljö och arbetsmiljöarbete, samt praktiska tips på hur du kan utveckla din arbetsplats. Ger kunskaper om lagar och bestämmelser om arbetsmiljö och säkerhet. Ger förståelse för arbetsmiljöns betydelse för individ, företag och samhälle. Ger kunskaper om hur … Fortsätt läsa BAM (Bättre arbetsmiljö)

Vidareutbildning för skyddsombud och arbetsmiljöansvariga (VSO 2)

Medlefors FHSK Medleforsvägen 2Skellefteå,

Målgrupp: Skyddsombud, skyddskommittéledamöter, huvudskyddsombud samt arbetsledare/chefer som har varit verksam i arbetsmiljöarbetet i några år och nu behöver uppdatera och fylla på sina kunskaper. Syfte och mål: Kunskap om hur skyddsombud och arbetsgivare kan samverka för ett hälsosamt och hållbart arbetsliv. God kännedom om parternas ansvar och uppgifter i arbetsmiljöarbetet. Ökad kunskap om hur AFS … Fortsätt läsa Vidareutbildning för skyddsombud och arbetsmiljöansvariga (VSO 2)

Det svåra samtalet

Medlefors FHSK Medleforsvägen 2Skellefteå,

Målgrupp: För dig som i din roll och ditt uppdrag behöver verktyg och övning som underlättar genomförandet av svåra samtal. Fackligt förtroendevalda, skyddsombud/arbetsmiljöombud, chefer/ arbetsledare, skyddskommittéledamöter och andra medarbetare. Syfte och mål: Kunna genomföra olika så kallade svåra samtal. Kunskap i samtalsmetodik och kris- och konflikthantering. Innehåll: Grundläggande samtalsmetodik. Grundläggande kris- och konflikthantering. Kommunikation och … Fortsätt läsa Det svåra samtalet

Vidareutbildning för skyddsombud och arbetsmiljöansvariga (VSO 1)

Medlefors FHSK Medleforsvägen 2Skellefteå,

Målgrupp: Skyddsombud, skyddskommittéledamöter, huvudskyddsombud samt chefer/arbetsledare som har genomfört BAM eller annan likvärdig arbetsmiljöutbildning och har erfarenhet av arbetsmiljöarbete. Syfte och mål: Stärka kunskapen om skyddsombudets och arbetsgivarens rättigheter och skyldigheter samt parternas roller i arbetsmiljöarbetet. Ökad kunskap om att göra riskbedömningar och genomföra skyddsronder i praktiken. Repetition och uppdaterad kunskap om lagar och föreskrifter … Fortsätt läsa Vidareutbildning för skyddsombud och arbetsmiljöansvariga (VSO 1)

Huvudskyddsombudsutbildning (HSO)

Medlefors FHSK Medleforsvägen 2Skellefteå,

Målgrupp: Huvudskyddsombud, blivande huvudskyddsombud eller ledamot i skyddskommitté som har genomfört BAM (Bättre arbetsmiljöutbildning) eller annan likvärdig grundläggande arbetsmiljöutbildning. Syfte och mål: Känna till rättigheter och skyldigheter som huvudskyddsombud. Kunskap om huvudskyddsombudets samordnande roll i arbetsmiljöarbetet. Kunskap om skyddskommitténs uppdrag och arbetsorganisation. Innehåll: Arbetsmiljörätt för huvudskyddsombud. Uppdraget att samordna skyddsombudsverksamheten. Ledarskap och kommunikation. Olika metoder … Fortsätt läsa Huvudskyddsombudsutbildning (HSO)

Organisatorisk och social arbetsmiljö (OSA)

Medlefors FHSK Medleforsvägen 2Skellefteå,

Målgrupp: Skyddsombud/arbetsmiljöombud, skyddskommittéledamöter, huvudskyddsombud och chefer/arbetsledare som har genomfört BAM (Bättre arbetsmiljöutbildning) eller annan likvärdig arbetsmiljöutbildning. Syfte och mål: Kunskap om föreskrifterna Organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:4) och Systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1). Kunskap om vad som orsakar stress, olika stressreaktioner och hur man kan förebygga skadlig stress. Kunskap om vilka förebyggande insatser som kan … Fortsätt läsa Organisatorisk och social arbetsmiljö (OSA)

Kemiska hälsorisker

Medlefors FHSK Medleforsvägen 2Skellefteå,

Målgrupp: Skyddsombud, skyddskommittéledamöter, huvudskyddsombud samt chefer/arbetsledare. Syfte och mål: Kunskap om lagstiftningen kring kemiska hälsorisker och hur man kan arbeta förebyggande och systematiskt för att undvika skador. Innehåll: Inventering och nulägesanalys. SAM ur ett kemiskt hälsoarbetes perspektiv. Lagar och aktuella föreskrifter. Kemi i vardagen och hur man kan skydda sig. Prevents Kemiguiden. Kursavgift: Externat 3500 … Fortsätt läsa Kemiska hälsorisker

Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM)

Medlefors FHSK Medleforsvägen 2Skellefteå,

Målgrupp: Skyddsombud, skyddskommittéledamöter, huvudskyddsombud samt chefer/arbetsledare som har genomfört BAM eller annan likvärdig arbetsmiljöutbildning Syfte och mål: Ökad kunskap om SAM – systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1) och rutiner för att få det att fungera på arbetsplatsen. Innehåll: SAM och arbetsmiljölagen. Att undersöka risker och att åtgärda dem. Kontroll och uppföljning, dokumentation. Handlingsplan. Kursavgift: Externat 3500 … Fortsätt läsa Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM)