Om

OBS nu tas det ett krafttag och flera av de planerade utbildningarna genomförs på distans. Kontrollera med respektive anordnare.

Kompetensnätets ide är:

att öka förutsättningarna för förtroendevalda att systematiskt arbeta med utbildning, bildning och utveckling.
att skapa nätverk mellan personer som är engagerad i utbildning, bildning och utveckling.
att driva olika projekt som har som mål att hitta nya arbetsformer, metoder eller verktyg.

Kompetensnätets uppbyggnad:

I meny raden hittar du flikarna/länkarna:
Alla utbildningar: Lista över alla utbildningar som är registrerade på kompetensnätet.
Medlem: Utbildningar som vänder sig alla LO medlemmar.
Förtroendevald: Utbildningar som vänder sig till de som har förtroendeuppdrag på sin arbetsplats.
Arbetsmiljöutbildningar: Utbildningar som vänder sig till skyddsombud, regionala skyddsombud, chefer.
Övrigt: Konferenser, föreläsningar, studiecirklar m.m.
Dokument: Anmälningsblanketter, broschyrer m.m.
Kontakt: Kontaktuppgifter
— Handledare: Våra handledare

 

Aktuella utbildningar