Om

OBS många kurser flyttas till i höst p.g. Corona läget. Om du har frågor kontakta respektive utbildningsanordnare.

Kompetensnätets ide är:

att öka förutsättningarna för förtroendevalda att systematiskt arbeta med utbildning, bildning och utveckling.
att skapa nätverk mellan personer som är engagerad i utbildning, bildning och utveckling.
att driva olika projekt som har som mål att hitta nya arbetsformer, metoder eller verktyg.

Kompetensnätets uppbyggnad:

I meny raden hittar du flikarna/länkarna:
Alla utbildningar: Lista över alla utbildningar som är registrerade på kompetensnätet.
Medlem: Utbildningar som vänder sig alla LO medlemmar.
Förtroendevald: Utbildningar som vänder sig till de som har förtroendeuppdrag på sin arbetsplats.
Arbetsmiljöutbildningar: Utbildningar som vänder sig till skyddsombud, regionala skyddsombud, chefer.
Övrigt: Konferenser, föreläsningar, studiecirklar m.m.
Dokument: Anmälningsblanketter, broschyrer m.m.
Kontakt: Kontaktuppgifter
— Handledare: Våra handledare

 

Aktuella utbildningar

Intresseanmälningar

Intresseanmälan
Du kan göra en intresseanmälan till vissa av kurserna som finns på kompetensnätet. När du gör en intresseanmälan får utbildningsanordnaren ett mail och du får en bekräftelse. Utbildningsanordnaren tar sen kontakt med dig aningen via E-post eller telefon.