Arbetsmarknadslagarna

En rad lagar styr arbetstagarnas inflytande. Historiskt har LO varit pådrivande för en lagstiftning som säkrar goda villkor och en säker arbetsmiljö. Ibland har LO först försökt att komma överens med arbetsgivaren genom förhandlingar, när det inte har varit möjligt har ibland LO föreslagit lagstiftning.

I andra fall har utvecklingen snarast varit den motsatta. Först har fackliga organisationer och arbetsgivare kommit överens om saker i avtal. När de väl funnits i avtal har innehållet kodifierats genom lagstiftning. En del av det som står i MBL tillämpades exempelvis inom industrin redan innan lagen antogs år 1976.

Jobbet och lagarna

I en serie rapporter under temat Jobbet och lagarna går LO igenom de viktiga lagarna som gäller arbetslivet och vad lagarna ger för rättigheter till de anställda. Det handlar bland annat om följande rapporter:

 

Vilken lag gäller?

Förtroendemannalagen!

Studieledighetslagen!

Medbestämmandelagen

Arbetsmiljölagen!

Semesterlagen!

Arbetstidslagen!