Ersättningar vid fackliga studier

Ersättningar vid facklig utbildning
och rätt till ledighet
Ledighet och i förekommande fall ersättning från arbetsgivaren ska normalt sökas samtidigt som man söker plats på utbildningen.

 

 

Det finns i princip tre former för ersättning till kursdeltagare: skattebefriade stipendier från facket, lön som vanligt från arbetsgivaren och ersättning för förlorad inkomst från facket. Vem som ska betala avgörs av utbildningens innehåll och uppdragets karaktär.

Förtroendevalda har enligt 6 § förtroendemannalagen (FML) rätt till ledighet i rimlig omfattning för att kunna sköta uppdraget. Därutöver finns enligt 7 § rätt till bibehållna anställningsförmåner i vissa fall. Utbildningar som direkt berör uppdraget och förhållandet på arbetsplatsen ska normalt ersättas enligt 7 §.

Bedömning av i hur stor utsträckning FML kan tillämpas måste avgöras från fall till fall. Studieledighetslagen ger rätt till ledighet för i princip vilken utbildning som helst, förutsatt att ledigheten är sökt i tid och att det inte handlar om självstudie

Förtroendemannalagen (FML) med kommentarer PDF

Studieledighetslagen med kommentarer PDF