LO:s nätutbildningar

LOs och förbundens nätutbildningar

Även om grundtanken är självstudier kan utbildningarna med fördel användas i studiecirklar och som diskussionsmaterial på möten, utbildningar och konferenser.