Klubbutvecklingsprocesser

Beskrivningar av klubbutvecklingsprocesser kontakta er studieorganisatör om ni vill starta en process.

 

 

 

 

Klubb – Introduktion (IF Metall)

Målgrupp:
Klubbstyrelser.

Förkunskaper:
Agera, Kollektivavtalet.

Innehåll:
Vi går igenom klubbens verksamhet och arbetssätt för att kartlägga gruppens behov av utbildning.

Utbildningstid:
9 timmar.

Ledighet och förlorad förtjänst:
Deltagarna söker ledighet i enlighet med 6 § förtroendemannalagen. Förlorad förtjänst betalas av fackföreningen


Klubb – Utbildning (IF Metall)

Målgrupp:
Klubbstyrelser.

Förkunskaper:
Agera, Kollektivavtalet.

Innehåll:
Klubbutbildning är inriktad mot praktiskt arbete i styrelsen och för att planera klubbens framtida verksamhet och arbetssätt. Klubbstyrelsen ska få en god uppfattning om vad det innebär att vara ordförande, ledamot eller sekreterare samt vilka konkreta
arbetsuppgifter styrelsen har och ska jobba med.

Utbildningstid:
24 timmar.

Ledighet och förlorad förtjänst:
Deltagarna söker ledighet i enlighet med 6 § förtroendemannalagen. Förlorad förtjänst betalas av fackföreningen.


Klubb – Utveckling (IF Metall)

Målgrupp:
Klubbstyrelser som har funnits ett tag och vill
utvecklas.

Förkunskaper:
Agera, Kollektivavtalet.

Innehåll:
Detta är en utbildning som innehåller flera steg. Innehållet i utbildningen utgår från att klubben är ganska erfaren samt att deltagarna känner till vilka uppgifter som ska göras och hur de ska göras.

Utbildningstid:
32 timmar.

Ledighet och förlorad förtjänst:
Deltagarna söker ledighet i enlighet med 6 § förtroendemannalagen. Förlorad förtjänst betalas av fackföreningen


Klubb – Utvärdering (IF Metall)

Målgrupp:
Klubbstyrelser.

Förkunskaper:
Agera, Kollektivavtalet.
Det ska finnas ett projekt eller arbete, gjort eller ogjort, att utvärdera. I övrigt inga formella kunskapskrav.

Innehåll:
Hur arbetet har fungerat.

Utbildningstid:
9 timmar.

Ledighet och förlorad förtjänst:
Deltagarna söker ledighet i enlighet med 6 § förtroendemannalagen. Förlorad förtjänst betalas av fackföreningen.