Hållbart arbete

Hållbart arbete – grund (IF Metall)

Målgrupp:
Förtroendevalda.

Förkunskaper:
Agera, Kollektivavtalet.

 

Innehåll:
I denna utbildning går vi igenom grunderna för hållbart arbete. Deltagarna får lära sig om följande områden: arbetsorganisation, kompetensutveckling, lönesättning/lönesystem och jämställdhet på arbetsplatsen.

Utbildningstid:
16 timmar.

Ledighet och förlorad förtjänst:
Deltagarna söker ledighet i enlighet med 6 § förtroendemannalagen. Förlorad förtjänst betalas av arbetsgivaren i enlighet med 7 § förtroendemannalagen.


Hållbart arbete – vidareutbildning (IF Metall)

Målgrupp:
Förtroendevalda/klubbar.

Förkunskaper:
Agera, Kollektivavtalet, Hållbart arbete – grund och/eller utbildningen Hållbart arbete samt Lönesystem och Befattningsutveckling eller motsvarande kunskaper.

Innehåll:
En processutbildning i it-verktyget Hållbart arbete, som stöd för klubbarna att komma igång med utvecklingsarbetet efter att ha genomgått utbildning i Hållbart arbete samt Lönesystem och Befattningsutveckling. Avsikten är att avdelningarnas förändringsledare ska samla ett antal klubbar för att gå igenom de olika stegen i verktyget. Utbildningen är i fyra steg med hemuppgifter mellan utbildningstillfällena.
I processutbildningen används verktyget Hållbart arbete som är ett it-baserat verktyg som IF Metall har tagit fram för att ge klubbarna en möjlighet att arbeta med att utveckla arbetsorganisationen, strukturera företagets kompetensutveckling samt att ta fram förslag till lönesystem och bevaka jämställdhetsfrågorna på arbetsplatsen.

Utbildningstid:
Fyra dagar, uppdelat på fyra tillfällen med hemuppgifter mellan utbildningstillfällena.

Ledighet och förlorad förtjänst:
Deltagarna söker ledighet i enlighet med 6 § förtroendemannalagen. Förlorad förtjänst betalas av arbetsgivaren i enlighet med 7 § förtroendemannalagen.