1. Evenemang
  2. Arbetsmiljö

Vy-navigering

Evenemang Views Navigation

Idag

Vidareutbildning för skyddsombud och arbetsmiljöansvariga (VSO 2)

Medlefors FHSK Medleforsvägen 2Skellefteå,

Målgrupp: Skyddsombud, skyddskommittéledamöter, huvudskyddsombud samt arbetsledare/chefer som har varit verksam i arbetsmiljöarbetet i några år och nu behöver uppdatera och fylla på sina kunskaper. Syfte och mål: Kunskap om hur skyddsombud och arbetsgivare kan samverka för ett hälsosamt och hållbart arbetsliv. God kännedom om parternas ansvar och uppgifter i arbetsmiljöarbetet. Ökad kunskap om hur AFS … Fortsätt läsa Vidareutbildning för skyddsombud och arbetsmiljöansvariga (VSO 2)

Det svåra samtalet

Medlefors FHSK Medleforsvägen 2Skellefteå,

Målgrupp: För dig som i din roll och ditt uppdrag behöver verktyg och övning som underlättar genomförandet av svåra samtal. Fackligt förtroendevalda, skyddsombud/arbetsmiljöombud, chefer/ arbetsledare, skyddskommittéledamöter och andra medarbetare. Syfte och mål: Kunna genomföra olika så kallade svåra samtal. Kunskap i samtalsmetodik och kris- och konflikthantering. Innehåll: Grundläggande samtalsmetodik. Grundläggande kris- och konflikthantering. Kommunikation och … Fortsätt läsa Det svåra samtalet

Vidareutbildning för skyddsombud och arbetsmiljöansvariga (VSO 1)

Medlefors FHSK Medleforsvägen 2Skellefteå,

Målgrupp: Skyddsombud, skyddskommittéledamöter, huvudskyddsombud samt chefer/arbetsledare som har genomfört BAM eller annan likvärdig arbetsmiljöutbildning och har erfarenhet av arbetsmiljöarbete. Syfte och mål: Stärka kunskapen om skyddsombudets och arbetsgivarens rättigheter och skyldigheter samt parternas roller i arbetsmiljöarbetet. Ökad kunskap om att göra riskbedömningar och genomföra skyddsronder i praktiken. Repetition och uppdaterad kunskap om lagar och föreskrifter … Fortsätt läsa Vidareutbildning för skyddsombud och arbetsmiljöansvariga (VSO 1)

Huvudskyddsombudsutbildning (HSO)

Medlefors FHSK Medleforsvägen 2Skellefteå,

Målgrupp: Huvudskyddsombud, blivande huvudskyddsombud eller ledamot i skyddskommitté som har genomfört BAM (Bättre arbetsmiljöutbildning) eller annan likvärdig grundläggande arbetsmiljöutbildning. Syfte och mål: Känna till rättigheter och skyldigheter som huvudskyddsombud. Kunskap om huvudskyddsombudets samordnande roll i arbetsmiljöarbetet. Kunskap om skyddskommitténs uppdrag och arbetsorganisation. Innehåll: Arbetsmiljörätt för huvudskyddsombud. Uppdraget att samordna skyddsombudsverksamheten. Ledarskap och kommunikation. Olika metoder … Fortsätt läsa Huvudskyddsombudsutbildning (HSO)

Organisatorisk och social arbetsmiljö (OSA)

Medlefors FHSK Medleforsvägen 2Skellefteå,

Målgrupp: Skyddsombud/arbetsmiljöombud, skyddskommittéledamöter, huvudskyddsombud och chefer/arbetsledare som har genomfört BAM (Bättre arbetsmiljöutbildning) eller annan likvärdig arbetsmiljöutbildning. Syfte och mål: Kunskap om föreskrifterna Organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:4) och Systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1). Kunskap om vad som orsakar stress, olika stressreaktioner och hur man kan förebygga skadlig stress. Kunskap om vilka förebyggande insatser som kan … Fortsätt läsa Organisatorisk och social arbetsmiljö (OSA)

Kemiska hälsorisker

Medlefors FHSK Medleforsvägen 2Skellefteå,

Målgrupp: Skyddsombud, skyddskommittéledamöter, huvudskyddsombud samt chefer/arbetsledare. Syfte och mål: Kunskap om lagstiftningen kring kemiska hälsorisker och hur man kan arbeta förebyggande och systematiskt för att undvika skador. Innehåll: Inventering och nulägesanalys. SAM ur ett kemiskt hälsoarbetes perspektiv. Lagar och aktuella föreskrifter. Kemi i vardagen och hur man kan skydda sig. Prevents Kemiguiden. Kursavgift: Externat 3500 … Fortsätt läsa Kemiska hälsorisker

Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM)

Medlefors FHSK Medleforsvägen 2Skellefteå,

Målgrupp: Skyddsombud, skyddskommittéledamöter, huvudskyddsombud samt chefer/arbetsledare som har genomfört BAM eller annan likvärdig arbetsmiljöutbildning Syfte och mål: Ökad kunskap om SAM – systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1) och rutiner för att få det att fungera på arbetsplatsen. Innehåll: SAM och arbetsmiljölagen. Att undersöka risker och att åtgärda dem. Kontroll och uppföljning, dokumentation. Handlingsplan. Kursavgift: Externat 3500 … Fortsätt läsa Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM)