Handledare

Anders Svedjevik
Handledare

Handledare för:
Klubbstyresleutveckling
Studieorganisatör

070-667 85 76

anders.svedjevik@ifmetall.sehttps://www.facebook.com/anders.svedjevik
Peter Stensmar
Handledare

Handledare för:
Medlem i facket
Vald på jobbet
Agera
Kollektivavtalet
Alla kan göra något
Klubbutveckling

070-647 64 64

peter.stensmar@gmail.com
Mari-Louise Larsson
Handledare

Handledare för:
Medlem i facket
Facklig politisk

070-322 24 95

Mattias Åman
Handledare

Handledare för:
Försäkringsutbildningar
Klubbutveckling

073-822 06 95

Anna Vestermark
Handledare

Handledare för:
Medlem i facket
Vald på jobbet
Agera
Kollektivavtalet
Alla kan göra något
Klubbutveckling

070-605 71 21

Jimmy Faltin
Handledare

Handledare för:
Hållbart arbete
Jämnställdhet
Förtroendevald aktuell

Roland Antonsson
Handledare

Handledare för:
Förhandlarutbildning
Lagar i arbetslivet
Klubbutveckling
070-397 10 97